Tableta Klor 90%

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Tabletë Klor 90%

Formula Kimike: Nuk ofrohet

Informacion rreth produktit:

– Klori i tabletave 90% është një dezinfektues me bazë klori që përdoret zakonisht për trajtimin e ujit dhe për qëllime dezinfektimi.
– Tabletat janë një formë e përshtatshme e klorit, që ofron dozim të kontrolluar dhe të qëndrueshëm.
– Formula e saktë kimike mund të ndryshojë në varësi të përbërjes specifike të tabletës, por zakonisht përmban komponime klori si hipokloriti i kalciumit ose dikloroizocianurati i natriumit.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Mirëmbajtja e pishinës dhe spa:
– Klori i tabletave 90% përdoret gjerësisht në pishina dhe banja për të ruajtur higjienën dhe dezinfektimin e duhur të ujit. Tabletat shpërndahen gradualisht, duke lëshuar klor në ujë për të vrarë bakteret, algat dhe mikroorganizmat e tjerë.

2. Impiantet e trajtimit të ujit:
– Klori i tabletave 90% mund të përdoret në impiantet e trajtimit të ujit si një dezinfektues efektiv. Përdoret për trajtimin e ujit të pijshëm, ujërave të zeza dhe sistemeve të ujit industrial për të siguruar ujë të sigurt dhe të pastër për konsum ose procese industriale.

3. Pastrimi i ujit të shtëpisë:
– Tabletat me klor 90% mund të përdoren nga individë për të pastruar ujin për kampe, shëtitje ose gatishmëri emergjente. Tabletat i shtohen ujit të patrajtuar për të vrarë bakteret, viruset dhe parazitët e dëmshëm, duke e bërë ujin të sigurt për pije.

4. Industria e ushqimit dhe pijeve:
– Klori i tabletave 90% përdoret në industrinë e ushqimit dhe pijeve për dezinfektimin e pajisjeve, enëve dhe sipërfaqeve. Ndihmon në eliminimin e baktereve dhe patogjenëve që mund të kontaminojnë produktet ushqimore gjatë përpunimit dhe trajtimit.

5. Bujqësia dhe Hortikultura:
– Tabletat e klorit 90% mund të aplikohen në bujqësi dhe hortikulturë për dezinfektimin e sistemeve të ujitjes, rezervuarëve të depozitimit të ujit dhe sipërfaqeve të serrave. Ndihmon në kontrollin e rritjes së algave, kërpudhave dhe mikroorganizmave të tjerë të dëmshëm.

6. Dezinfektimi industrial:
– Klori i tabletave 90% gjen aplikime në sektorë të ndryshëm industrialë për qëllime dezinfektimi. Mund të përdoret për të dezinfektuar kullat ftohëse, sistemet e trajtimit të ujërave të zeza industriale dhe procese të tjera industriale që kërkojnë kontroll mikrobik.

7. Veterinaria dhe Blegtoria:
– Klori i tabletave 90% përdoret në klinikat veterinare dhe objektet e blegtorisë për dezinfektimin dhe higjienën e ujit. Ndihmon në parandalimin e përhapjes së sëmundjeve dhe siguron mirëqenien e kafshëve.

8. Objektet spitalore dhe shëndetësore:
– Tabletat me klor 90% mund të përdoren në ambiente spitalore dhe shëndetësore për dezinfektimin e sipërfaqeve, pajisjeve dhe instrumenteve. Ndihmon në kontrollin e infeksioneve të lidhura me kujdesin shëndetësor dhe ruajtjen e një mjedisi steril.

9. Shëndeti Publik dhe Higjiena:
– Klori i tabletave 90% përdoret në iniciativat e shëndetit publik dhe kanalizimeve, veçanërisht në zonat me akses të kufizuar në ujë të pastër. Mund të përdoret për dezinfektimin e burimeve të ujit, përmirësimin e kanalizimeve në komunitete dhe parandalimin e përhapjes së sëmundjeve që vijnë nga uji.

10. Objektet e notit komunal dhe komercial:
– Klori i tabletave 90% përdoret zakonisht në pishinat komunale, parqet ujore dhe objektet komerciale të notit. Siguron dezinfektimin e duhur të ujit, duke ruajtur një mjedis noti të sigurt dhe higjienik për publikun.

Tableta klori 90% është një dezinfektues i përshtatshëm dhe efektiv me bazë klori që përdoret në sektorë të ndryshëm për qëllime të trajtimit të ujit, kanalizimeve dhe dezinfektimit. Aplikimet e tij variojnë nga mirëmbajtja e pishinave te impiantet e trajtimit të ujit, pastrimi i ujit në shtëpi, industria e ushqimit dhe pijeve, bujqësia, dezinfektimi industrial, kujdesi veterinar, objektet e kujdesit shëndetësor, iniciativat e shëndetit publik dhe objektet komunale të notit. Duhet të ndiqen udhëzimet e duhura të trajtimit dhe dozimit për të siguruar përdorim të sigurt dhe efektiv të produktit.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals