Ph Minus Liquid

Produkti: pH Minus Liquid

Formula Kimike: Ndryshon në varësi të përbërjes specifike, zakonisht përmban komponime acidike.

Informacion rreth produktit:

– PH Minus Liquid është një lloj produkti kimik që përdoret për uljen e nivelit të pH të ujit.
– Formula specifike kimike mund të ndryshojë në varësi të markës dhe përbërjes së produktit. pH Minus Liquid zakonisht përmban komponime acidike, të tilla si acidi sulfurik ose acidi klorhidrik, të cilët ndihmojnë në uljen e pH-së së ujit.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Mirëmbajtja e pishinës dhe spa:
– PH Minus Liquid përdoret zakonisht në pishina dhe banja për të ulur nivelin e pH të ujit. Ndihmon në ruajtjen e ujit brenda intervalit të pH të rekomanduar për pastërti optimale të ujit, rehati dhe dezinfektim.

2. Trajtimi i ujit:
– pH Minus Liquid gjen aplikime në procese të ndryshme të trajtimit të ujit, si në sistemet industriale të trajtimit të ujit, impiantet e trajtimit të ujërave të zeza dhe trajtimin e ujit të pijshëm. Ndihmon në rregullimin dhe kontrollin e pH të ujit për të përmbushur kërkesat specifike të trajtimit.

3. Hidroponika dhe akuaponika:
– PH Minus Liquid përdoret në sistemet hidroponike dhe akuaponike për të rregulluar pH-në e solucioneve ushqyese. Këto sisteme kërkojnë një gamë specifike pH për disponueshmërinë optimale të lëndëve ushqyese për bimët ose organizmat ujorë, dhe pH Minus Liquid ndihmon në arritjen dhe ruajtjen e nivelit të dëshiruar të pH.

4. Aplikimet bujqësore:
– PH Minus Liquid mund të përdoret në bujqësi për të rregulluar pH-në e tokës ose ujit për vaditje. Ndihmon në krijimin e një mjedisi optimal të pH për rritjen e bimëve dhe marrjen e lëndëve ushqyese, duke siguruar rendimente më të mira dhe bimë më të shëndetshme.

5. Proceset industriale:
– PH Minus Liquid përdoret në procese të ndryshme industriale ku kontrolli i pH është kritik. Këto përfshijnë prodhimin kimik, veshjen e metaleve, prodhimin e tekstilit dhe prodhimin e letrës, ndër të tjera.

6. Laboratori dhe Kërkimi:
– PH Minus Liquid përdoret në mjedise laboratorike për rregullimin e pH në eksperimente, analiza dhe kërkime shkencore. Ofron një metodë të përshtatshme dhe të saktë për uljen e pH të tretësirave.

7. Prodhimi i birrës dhe verërave:
– PH Minus Liquid luan një rol në industrinë e birrës dhe prodhimit të verës, ku kontrolli i pH është vendimtar për fermentimin dhe cilësinë e produktit. Ndihmon në rregullimin e pH-së së puresë ose mushtit për të krijuar kushte të favorshme për aktivitetin e majave dhe zhvillimin e shijes.

8. Kullat ftohëse dhe sistemet HVAC:
– PH Minus Liquid përdoret në kullat ftohëse dhe sistemet HVAC për të ruajtur ekuilibrin e duhur të pH të ujit. Kjo ndihmon në parandalimin e formimit të shkallës, korrozionit dhe rritjes së baktereve, duke siguruar funksionimin efikas të sistemit.

9. Mbajtja e peshkut dhe Akuariumet:
– PH Minus Liquid mund të përdoret në rezervuarët dhe akuariumet e peshkut për të ulur pH-në e ujit, duke krijuar një mjedis të përshtatshëm për specie specifike peshqish ose bimë ujore që preferojnë kushte acidike.

10. Testimi dhe analiza e ujit:
– PH Minus Liquid përdoret në laboratorët e testimit dhe analizës së ujit si standarde kalibrimi ose zgjidhje referimi për matësat e pH dhe sondat. Ai siguron vlera të njohura të pH për kalibrimin e saktë dhe matjen e niveleve të pH në mostra të ndryshme.

pH Minus Liquid është një produkt i gjithanshëm që përdoret për rregullimin e pH në sektorë të ndryshëm, duke përfshirë mirëmbajtjen e pishinave, trajtimin e ujit, hidroponikën, bujqësinë, proceset industriale, laboratorët, prodhimin e birrës, kullat ftohëse, mbajtjen e peshkut dhe analizën e ujit. Është e rëndësishme të ndiqni udhëzimet e rekomanduara të dozës dhe sigurisë të ofruara nga prodhuesi kur përdorni pH Minus Liquid për të siguruar rregullimin e duhur të pH dhe trajtimin e sigurt të produktit.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals