Formaldehidi

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Formaldehid

Formula Kimike: CH2O

Formaldehidi është një gaz pa ngjyrë me një erë të fortë dhe të athët. Është një përbërje kimike shumë e gjithanshme që përdoret në industri të ndryshme për qëllime të ndryshme. Këtu janë pesë pika të rëndësishme në lidhje me formaldehidin:

1. Përbërja kimike: Formaldehidi është aldehidi më i thjeshtë, i përbërë nga një atom karboni i lidhur me dy atome hidrogjeni dhe një atom oksigjeni. Formula e tij molekulare është CH2O.

2. Vetitë fizike: Formaldehidi është një gaz në temperaturën e dhomës, por mund të tretet në ujë për të formuar një lëng të quajtur formalinë. Ka një pikë vlimi prej -19°C (-2°F) dhe një pikë shkrirjeje prej -92°C (-134°F).

3. Prodhimi industrial: Formaldehidi prodhohet kryesisht nga oksidimi katalitik i metanolit. Ky proces përfshin reagimin e metanolit me ajrin në prani të një katalizatori oksid metalik, si argjendi ose hekuri.

4. Përdorimet e zakonshme: Formaldehidi ka aplikime të shumta në industri të ndryshme, duke përfshirë:
– Rrëshirat: Është një komponent kyç në prodhimin e rrëshirave si ure-formaldehidi, fenol-formaldehidi (rrëshirat fenolike) dhe rrëshirat melamine-formaldehide. Këto rrëshira gjejnë aplikime në ngjitës, veshje, laminate dhe produkte të derdhura.
– Materialet e ndërtimit: Rrëshirat me bazë formaldehid përdoren në prodhimin e kompensatës, dërrasave të grimcave dhe fibrave, që zakonisht gjenden në industrinë e ndërtimit dhe të mobiljeve.
– Konservues: Formaldehidi përdoret si konservues në laboratorët mjekësorë për të ruajtur ekzemplarët biologjikë dhe në formulimin e vaksinave.
– Tekstile: Përdoret për të përmirësuar rezistencën ndaj rrudhave dhe qëndrueshmërinë e tekstileve duke i trajtuar ato me rrëshira me bazë formaldehide.
– Produktet e kujdesit personal: Agjentët që çlirojnë formaldehid përdoren si konservues në kozmetikë, shampo dhe produkte të tjera të kujdesit personal.
– Dezinfektues: Tretësirat me bazë formaldehid përdoren si dezinfektues dhe agjentë sterilizues për pajisjet mjekësore, laboratorët dhe morgjet.

5. Shqetësimet për shëndetin dhe sigurinë: Formaldehidi është klasifikuar si një kancerogjen për njerëzit nga disa agjenci rregullatore, duke përfshirë Agjencinë Ndërkombëtare për Kërkimin e Kancerit (IARC). Ekspozimi i zgjatur ndaj niveleve të larta të formaldehidit mund të shkaktojë acarim të frymëmarrjes, reaksione alergjike dhe potencialisht të rrisë rrezikun e disa llojeve të kancerit. Prandaj, masat e sigurisë si ventilimi i duhur dhe pajisjet mbrojtëse janë thelbësore në industritë që përdorin formaldehid.

Përdorimi i formaldehidit për sektorin specifik

1. Industria e drurit: Rrëshirat me bazë formaldehidi përdoren gjerësisht në industrinë e drurit për prodhimin e kompensatës, pllakave të grimcave dhe pllakave të fibrave. Këto rrëshira ofrojnë veti ngjitëse, duke përmirësuar integritetin strukturor dhe qëndrueshmërinë e produkteve me bazë druri.

2. Industria e ndërtimit: Rrëshirat me bazë formaldehid përdoren në prodhimin e materialeve të drurit të përbërë të përdorura në ndërtim, si p.sh. laminatet dhe produktet e projektuara të drurit. Këto materiale ofrojnë alternativa me kosto efektive ndaj drurit të ngurtë duke siguruar forcë dhe stabilitet.

3. Industria e tekstilit: Formaldehidi përdoret në proceset e përfundimit të tekstilit për të përmirësuar vetitë e pëlhurës si rezistenca ndaj rrudhave, kontrolli i tkurrjes dhe qëndrueshmëria e ngjyrave. Rrëshirat me bazë formaldehidi aplikohen në pëlhura, të cilat i nënshtrohen një procesi kurimi për të krijuar lidhje të përhershme me fibrat.

4. Cilësimet mjekësore dhe laboratorike: Formaldehidi përdoret si një ruajtës në laboratorët mjekësorë për të parandaluar dekompozimin e ekzemplarëve biologjikë. Ndihmon në ruajtjen e integritetit strukturor të indeve për qëllime analize dhe kërkimore. Për më tepër, dezinfektuesit me bazë formaldehid përdoren për sterilizimin e pajisjeve mjekësore.

5. Industria e automobilave: Ngjitësit me bazë formaldehidi përdoren në prodhimin e komponentëve të brendshëm të automobilave, si qilimat, jastëkët e sediljeve dhe kapakët. Këta ngjitës ofrojnë veti të forta lidhëse dhe rrisin qëndrueshmërinë e pjesëve të montuara.

6. Industria e mobiljeve: rrëshira me bazë formaldehidi

zakonisht përdoren në prodhimin e mobiljeve, duke përfshirë pllakat e grimcave, pllakat e fibrave me densitet të mesëm (MDF) dhe panelet rimeso. Këto rrëshira ndihmojnë në lidhjen e grimcave të drurit së bashku dhe ofrojnë stabilitet strukturor për sendet e mobiljeve.

7. Kozmetikë dhe produkte të kujdesit personal: Agjentët që çlirojnë formaldehid, si donatorët e formaldehidit (p.sh., hidantoina DMDM, diazolidinil urea), përdoren si konservues në kozmetikë dhe produkte të kujdesit personal. Ato parandalojnë rritjen e mikrobeve dhe zgjasin jetëgjatësinë e këtyre produkteve.

8. Industria e letrës: Rrëshirat me bazë formaldehid përdoren në procesin e prodhimit të letrës për të përmirësuar qëndrueshmërinë në lagështi dhe qëndrueshmërinë dimensionale të produkteve të letrës, si pëlhurat, peshqirët dhe letrat speciale.

9. Industria e ngjitësve: Ngjitësit me bazë formaldehidi gjejnë aplikime në industri të ndryshme, duke përfshirë përpunimin e drurit, paketimin dhe petëzimin. Këta ngjitës ofrojnë veti të forta lidhëse, duke mundësuar montimin e materialeve të ndryshme.

10. Bujqësia dhe Hortikultura: Solucionet me bazë formaldehid përdoren në bujqësi si tymuese të tokës për të kontrolluar dëmtuesit, nematodat dhe rritjen e barërave të këqija. Formaldehidi mund të përdoret gjithashtu si një pleh me gjethe, duke nxitur rritjen e bimëve dhe duke përmirësuar rendimentin e të korrave.

Ju lutemi vini re se ndërsa formaldehidi ka aplikime të gjera industriale, përdorimi dhe rregulloret e tij mund të ndryshojnë në varësi të vendit ose rajonit. Është thelbësore t'i përmbahen rregulloreve lokale dhe udhëzimeve të sigurisë gjatë trajtimit dhe përdorimit të formaldehidit.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals