Acid Nitrik

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Acid nitrik

Formula Kimike: HNO3

Informacion rreth produktit:

– Acidi nitrik është një acid mineral shumë gërryes dhe i fortë me erë të fortë.
– Është një lëng i pangjyrë në të verdhë, i tretshëm në ujë.
– Acidi nitrik përbëhet nga një atom azoti, një atom hidrogjeni dhe tre atome oksigjeni, duke i dhënë formulën kimike HNO3.
– Është i njohur për vetitë e tij të forta oksiduese dhe përdoret zakonisht në procese të ndryshme industriale.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Industria kimike:
– Reaksionet e nitrimit: Acidi nitrik përdoret si reagent në reaksionet e nitrimit për të futur grupet funksionale nitro në përbërjet organike, duke prodhuar ndërmjetësues dhe produkte përfundimtarë të ndryshëm.
– Prodhimi i plehrave me bazë azoti: Përdoret në prodhimin e plehrave me bazë azoti, si nitrati i amonit dhe nitrati ure, të cilat janë thelbësore për nxitjen e rritjes së bimëve.

2. Eksplozivë dhe Piroteknikë:
– Prodhimi i eksplozivëve: Acidi nitrik është një komponent kyç në prodhimin e eksplozivëve, duke përfshirë TNT (trinitrotoluen), nitroglicerinë dhe dinamit.
– Piroteknikë: Përdoret në formulimin e përzierjeve piroteknike dhe lëndëve shtytëse për fishekzjarrë, flakë zjarri dhe pajisje të tjera piroteknike.

3. Përpunimi dhe Metalurgjia e Metaleve:
– Turshi dhe gërvishtja: Acidi nitrik përdoret për proceset e turshive dhe gdhendjes për të hequr oksidet, luspat dhe papastërtitë nga sipërfaqet metalike, duke i përgatitur ato për trajtim ose mbarim të mëtejshëm.
– Pasivizimi i çelikut inox: Mund të përdoret për pasivimin e çelikut inox për të rritur rezistencën e tij ndaj korrozionit dhe për të hequr çdo ndotës sipërfaqësor.

4. Laboratori dhe Kërkimi:
– Kimia analitike: Acidi nitrik përdoret zakonisht në laboratorë për procedura të ndryshme analitike, duke përfshirë tretjen e mostrës, analizën e metaleve dhe rregullimin e pH.
– Reagent dhe tretës: Shërben si reagent ose tretës në reaksione të ndryshme kimike dhe procese sinteze në kërkime dhe zhvillim.

5. Ngjyra dhe pigmente:
– Prodhimi i ngjyrave: Acidi nitrik përdoret në prodhimin e ngjyrave, veçanërisht për reaksionet e bashkimit diazo që përfshijnë formimin e ngjyrave azo.
– Agjent oksidues: Vepron si agjent oksidues në disa procese ngjyrosjeje, duke lehtësuar zhvillimin dhe fiksimin e ngjyrës në tekstile.

6. Industria farmaceutike:
– Sinteza e barnave: Acidi nitrik përdoret në sintezën dhe prodhimin e barnave farmaceutike, veçanërisht ato që përmbajnë grupe funksionale nitro.

7. Prodhimi i elektronikës dhe gjysmëpërçuesve:
– Prodhimi i Pllakës së Qarkut të Shtypur (PCB): Acidi nitrik përdoret për gdhendjen dhe pastrimin e pllakave të qarkut të printuar për të hequr bakrin e padëshiruar dhe për të krijuar modele qarku.
– Fabrikimi i gjysmëpërçuesve: Mund të përdoret në disa hapa të prodhimit të gjysmëpërçuesve, si pastrimi i vaferës dhe trajtimi i sipërfaqes.

8. Trajtimi i ujërave të zeza:
– Largimi i azotit: Acidi nitrik mund të shtohet në sistemet e trajtimit të ujërave të zeza për të ndihmuar në proceset e heqjes së azotit, si nitrifikimi dhe denitrifikimi, për të reduktuar përmbajtjen e azotit në efluent.

9. Pastrimi dhe heqja e gurëve:
– Pastrimi industrial: Acidi nitrik përdoret për proceset e pastrimit dhe heqjes së pluhurit në aplikime të ndryshme industriale, të tilla si heqja e ndryshkut, depozitave minerale dhe shkallës nga pajisjet dhe tubat.
– Pastrimi i metaleve të çmuara: Përdoret për pastrimin dhe rikuperimin e metaleve të çmuara, si ari dhe platini, nga bizhuteri, komponentë elektronikë dhe materiale të tjera.

10. Propulsion rakete:
– Karburanti i raketave: Acidi nitrik, në kombinim me lëndë djegëse si hidrazina ose vajguri, përdoret si oksidues në sistemet shtytëse të raketave për reaktivitetin e tij të lartë dhe vetitë e djegies.

Acidi nitrik është një kimikat i gjithanshëm me të rëndësishme

aplikimet industriale. Është thelbësore të trajtohet dhe të ruhet acidi nitrik me kujdes për shkak të natyrës së tij gërryese dhe rreziqeve të mundshme. Duhet të ndiqen masat dhe udhëzimet e duhura të sigurisë kur punoni me acid nitrik për të siguruar mbrojtjen e individëve dhe mjedisit.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals