Natriumi Alumini

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Alumini me natrium

Formula Kimike: AlNa

Informacion rreth produktit:

– Natriumi alumini është një përbërje e formuar nga kombinimi i elementeve të natriumit (Na) dhe aluminit (Al).
– Formula kimike për natrium alumini është AlNa, që tregon një atom alumini dhe një atom natrium.
– Alumini i natriumit haset zakonisht në formën e hidridit të aluminit të natriumit (NaAlH4), i cili është një lëndë e ngurtë e bardhë.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Metalurgji:
– Prodhimi i lidhjeve: Alumini i natriumit përdoret në prodhimin e lidhjeve të caktuara të aluminit, ku vepron si përpunues dhe modifikues i kokrrave, duke rritur vetitë mekanike dhe strukturën e lidhjeve.

2. Industria kimike:
– Agjent reduktues: Hidridi i aluminit të natriumit (NaAlH4) është një agjent reduktues i gjithanshëm që përdoret në reaksione të ndryshme kimike. Është veçanërisht i dobishëm në reduktimin e përbërjeve karbonil në alkoole ose amina.

3. Industria farmaceutike:
– Sinteza farmaceutike: Hidridi i aluminit të natriumit përdoret në sintezën e përbërjeve farmaceutike, ku shërben si agjent reduktues ose burim hidrogjeni.

4. Kimi organike:
– Reaksionet e reduktimit: Hidridi i aluminit të natriumit përdoret në kiminë organike për reduktimin e grupeve funksionale, si aldehidet, ketonet, esteret dhe acidet.

5. Ruajtja e hidrogjenit:
– Hidridi i aluminit të natriumit është studiuar si një material potencial për ruajtjen e hidrogjenit për shkak të aftësisë së tij për të çliruar gaz hidrogjeni gjatë dekompozimit.

6. Ruajtja e Energjisë:
– Hidridi i aluminit të natriumit është hetuar për përdorimin e tij të mundshëm në bateritë e ringarkueshme, pasi mund të ruajë dhe lëshojë sasi të mëdha hidrogjeni gjatë çiklizmit.

7. Reaksionet e polimerizimit:
– Përbërjet e natriumit të aluminit përdoren si katalizatorë në disa reaksione polimerizimi, duke lehtësuar formimin e polimereve nga monomerët.

8. Agjent deoksidues:
– Alumini i natriumit mund të përdoret si një agjent deoksidues në disa procese metalurgjike, duke hequr oksigjenin nga metalet e shkrirë.

9. Trajtimi i ujit:
– Përbërjet e aluminit të natriumit, si aluminati i natriumit, përdoren në proceset e trajtimit të ujit, veçanërisht për koagulimin dhe flokulimin e grimcave të pezulluara në impiantet e trajtimit të ujërave të zeza.

10. Retardantët e flakës:
– Përbërjet e aluminit të natriumit përdoren si frenues flakë në materiale të ndryshme, duke përfshirë plastikë, tekstile dhe materiale ndërtimi, për të rritur rezistencën e tyre ndaj zjarrit.

Alumini i natriumit gjen aplikime në metalurgji, sintezë kimike, farmaceutikë dhe sektorë të ndryshëm industrialë. Është thelbësore të trajtohen dhe të përdoren komponimet e aluminit të natriumit sipas udhëzimeve të sigurisë dhe procedurave të duhura të trajtimit për të siguruar përdorim të sigurt dhe efektiv.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals