Metabisulfit Natriumi

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Metabisulfit natriumi

Formula Kimike: Na2S2O5

Informacion rreth produktit:

– Metabisulfiti i natriumit është një përbërje kimike me formulën kimike Na2S2O5.
– Është pluhur i bardhë, kristalor me erë squfuri.
– Metabisulfiti i natriumit përdoret zakonisht si një ruajtës, antioksidant dhe dezinfektues.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Industria e ushqimit dhe pijeve:
– Metabisulfiti i natriumit përdoret gjerësisht si konservues ushqimor dhe antioksidant. Ndihmon në parandalimin e rritjes së mikrobeve, oksidimit dhe skuqjes në produkte të ndryshme ushqimore dhe pijesh, të tilla si verëra, lëngje, fruta të thata dhe mish të përpunuar.

2. Trajtimi i ujit:
– Metabisulfiti i natriumit përdoret në proceset e trajtimit të ujit për të hequr klorin dhe kloraminat. Ai vepron si një agjent deklorifikues, duke e bërë ujin të përshtatshëm për aplikime të caktuara industriale dhe duke reduktuar potencialin për efekte negative.

3. Industria fotografike:
– Metabisulfiti i natriumit përdoret në industrinë fotografike si një agjent zhvillimi dhe një ruajtës për solucionet fotografike. Ndihmon në ruajtjen e stabilitetit të kimikateve fotografike dhe zgjat jetëgjatësinë e tyre.

4. Industria e tekstilit:
– Metabisulfiti i natriumit përdoret në industrinë e tekstilit si një agjent reduktues dhe një stabilizues zbardhues. Ndihmon në heqjen e ngjyrave të tepërta, përmirëson qëndrueshmërinë e ngjyrave dhe parandalon degradimin e ngjyrave gjatë përpunimit të tekstilit.

5. Industria e pulpës dhe letrës:
– Metabisulfiti i natriumit shtohet në proceset e prodhimit të pulpës dhe letrës si një ndihmës për tulëzimin dhe një agjent zbardhues. Ndihmon në zbërthimin e linjinës, heqjen e papastërtive të ngjyrave dhe përmirësimin e shkëlqimit të produkteve të letrës.

6. Industria farmaceutike:
– Metabisulfiti i natriumit përdoret në industrinë farmaceutike si agjent reduktues dhe si stabilizues për medikamente të caktuara. Ndihmon në ruajtjen e fuqisë dhe stabilitetit të barnave, veçanërisht të atyre që janë të ndjeshëm ndaj oksidimit.

7. Industria kimike:
– Metabisulfiti i natriumit gjen aplikime në procese të ndryshme kimike, duke përfshirë nxjerrjen e metaleve, trajtimin e ujërave të zeza dhe sintezën e kimikateve të tjera. Ai vepron si një agjent reduktues, burim squfuri ose antioksidant në reaksione të ndryshme kimike.

8. Industria e lëkurës:
– Metabisulfiti i natriumit përdoret në industrinë e lëkurës për përpunimin dhe ruajtjen e lëkurës. Ndihmon në heqjen e mbetjeve të flokëve dhe mishit, përmirëson uniformitetin e ngjyrave dhe pengon rritjen e baktereve gjatë prodhimit të lëkurës.

9. Industria e gazit dhe e naftës:
– Metabisulfiti i natriumit përdoret në industrinë e gazit dhe naftës për heqjen e sulfurit të hidrogjenit (H2S) dhe kontrollin e korrozionit. Ai reagon me H2S për të prodhuar komponime squfuri, duke reduktuar efektet gërryese dhe erën e gazit ose vajit.

10. Aplikimet bujqësore:
– Metabisulfiti i natriumit ndonjëherë përdoret në bujqësi për qëllime të ndryshme, si sterilizimi i tokës, trajtimi pas vjeljes së frutave dhe perimeve dhe kontrolli i disa dëmtuesve dhe sëmundjeve.

Metabisulfiti i natriumit është një përbërës kimik i gjithanshëm me aplikime të gjera në industrinë ushqimore, trajtimin e ujit, fotografinë, tekstilet dhe sektorë të ndryshëm industrialë. Është e rëndësishme të trajtohet dhe të përdoret metabisulfiti i natriumit duke ndjekur udhëzimet e sigurisë dhe kërkesat rregullatore, pasi ai mund të çlirojë gaz dioksid squfuri, i cili mund të shkaktojë acarim të frymëmarrjes në përqendrime të larta.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals