Antifriz i klasës së ushqimit

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Antifriz i kategorisë ushqimore

Formula Kimike: Formula kimike për antifriz të kategorisë ushqimore mund të ndryshojë në varësi të formulimit specifik. Sidoqoftë, zakonisht përfshin glikol propilen (C3H8O2) ose etilen glikol (C2H6O2) si përbërës kryesor.

Informacion rreth produktit:

– Siguria e ushqimit: Antifrizi i kategorisë ushqimore është formuluar posaçërisht për të qenë i sigurt për kontakt të rastësishëm me ushqimin ose ujin e pijshëm. Ai i nënshtrohet testeve rigoroze për të përmbushur standardet e nevojshme të sigurisë.
– Jo toksik: Antifrizi i kategorisë ushqimore është projektuar të jetë jo toksik, që do të thotë se nuk përbën rrezik të madh nëse konsumohet aksidentalisht në sasi të vogla. Megjithatë, duhet të përdoret dhe të trajtohet me kujdes.
– Shuarja e pikës së ngrirjes: Qëllimi kryesor i antifrizit të kategorisë ushqimore është të ulë pikën e ngrirjes së lëngjeve, si pijet dhe produktet ushqimore, duke i parandaluar ato të ngurtësohen në temperatura të ulëta.
– Transferimi i nxehtësisë: Ai gjithashtu përmirëson vetitë e transferimit të nxehtësisë, duke lejuar ftohjen ose ngrohjen efikase të pajisjeve të përpunimit të ushqimit dhe pijeve.
– Mbrojtja nga korrozioni: Antifrizi i kategorisë ushqimore përmban aditivë që ndihmojnë në mbrojtjen e sipërfaqeve metalike, si tubat dhe pajisjet, nga korrozioni dhe formimi i shkallës.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Industria e ushqimit dhe pijeve:
– Produkte të ftohta dhe të ngrira: Antifrizi i kategorisë ushqimore përdoret zakonisht në prodhimin dhe ruajtjen e produkteve ushqimore të ftohta dhe të ngrira për të parandaluar ngrirjen e tyre të ngurtë.
– Ftohja e pijeve: Përdoret në sistemet e shpërndarjes së pijeve, të tilla si burimet e sodës, për të ruajtur temperaturën e dëshiruar të pijeve pa hollimin nga shkrirja e akullit.
– Prodhimi i akullores dhe xhelatos: Antifriz i kategorisë ushqimore mund të shtohet në makinat e akullores dhe gelatos për të parandaluar ngrirjen e ngurtë të përzierjes dhe për të siguruar qëndrueshmëri të butë dhe kremoze.
– Prodhimi i verës dhe birrës: Përdoret në proceset e prodhimit të verës dhe birrës për të kontrolluar temperaturat e fermentimit dhe për të parandaluar ngrirjen gjatë stabilizimit të ftohtë.

2. Shitje me pakicë dhe ushqim ushqimor:
– Dollapët e ekranit: Antifrizi i kategorisë ushqimore përdoret në dollapët e ekspozimit në frigorifer dhe në njësitë e ruajtjes së ftohtë për të mbajtur temperatura të qëndrueshme dhe për të parandaluar ngrirjen e artikujve ushqimorë që prishen.
– Bare bufeje dhe sallate: Mund të shtohet në tabaka akulli ose në sistemet e ftohjes për të mbajtur ushqimet të ftohta pa rrezik ngrirjeje.
– Shpërndarësit e pijeve: Antifrizi i kategorisë ushqimore përdoret në shpërndarësit e pijeve, të tilla si stacionet e pijeve vetëshërbyese, për të mbajtur pijet në temperaturën e dëshiruar të servirjes.

3. Transporti dhe Logjistika e Ushqimit:
– Kamionë frigoriferikë dhe kontejnerë: Antifrizi i kategorisë ushqimore përdoret në sistemet e transportit frigoriferik, si kamionë dhe kontejnerë, për të ruajtur temperaturën e duhur gjatë tranzitit dhe për të parandaluar ngrirjen e mallrave që prishen.
– Depot e ruajtjes së ftohtë: Përdoret në ambientet e ruajtjes së ftohtë për të rregulluar temperaturat dhe për të parandaluar ngrirjen e produkteve ushqimore të ruajtura.

4. Industria e qumështit:
– Ftohja e qumështit: Antifriz i kategorisë ushqimore i shtohet sistemeve të ftohjes së qumështit për të ruajtur temperaturën e dëshiruar dhe për të parandaluar ngrirjen gjatë ruajtjes dhe transportit.
– Prodhimi i djathit: Mund të përdoret në dhomat e vjetërimit të djathit dhe ambientet e magazinimit për të rregulluar temperaturat dhe për të parandaluar ngrirjen.

5. Përpunimi dhe prodhimi i ushqimit:
– Pajisjet për ftohje dhe ngrohje: Antifrizi i kategorisë ushqimore përdoret në sistemet e ftohjes dhe ngrohjes, të tilla si shkëmbyesit e nxehtësisë, për të rregulluar temperaturat gjatë përpunimit dhe prodhimit të ushqimit.
– Përzierja dhe përzierja: Mund të shtohet në pajisjet e përpunimit të ushqimit për të kontrolluar temperaturën e proceseve të përzierjes dhe përzierjes.
– Pasterizimi: Antifrizi i kategorisë ushqimore mund të përdoret në sistemet e pasterizimit për të kontrolluar dhe mbajtur temperaturën e kërkuar për sigurinë e ushqimit.

6. Industria e ëmbëlsirave dhe e çokollatës:
– Kalitja e çokollatës: Antifrizi i kategorisë ushqimore mund të përdoret në makinat e kalitjes së çokollatës për të rregulluar temperaturën dhe për të parandaluar kristalizimin gjatë procesit të kalitjes.
– Sheqeri i zier

: Përdoret në proceset e zierjes së sheqerit, të tilla si prodhimi i karamelit ose karamele, për të kontrolluar temperaturën dhe për të parandaluar kristalizimin.

7. Shërbimi i Ushqimit dhe Mikpritja:
– Buffet dhe Catering: Antifrizi i kategorisë ushqimore përdoret në organizimet e bufesë dhe ngjarjet e ushqimit për të mbajtur ushqimet të ftohta pa pasur nevojë për shkrirjen e akullit.
– Ftohja e pijeve: Mund të shtohet në dispenzuesit e pijeve ose në kazanët e akullit për të parandaluar që pijet të bëhen shumë të ftohta ose të ngrijnë kur përdoret akulli.

Antifrizi i kategorisë ushqimore luan një rol vendimtar në industrinë e ushqimit dhe pijeve duke parandaluar ngrirjen, duke ruajtur kontrollin e temperaturës dhe duke siguruar cilësinë dhe sigurinë e produkteve ushqimore. Është formuluar posaçërisht për të përmbushur standardet e rrepta të sigurisë ushqimore dhe përdoret gjerësisht në sektorë të ndryshëm të industrisë ushqimore, nga prodhimi te transporti, ruajtja dhe përpunimi.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals