Hipoklorit i Kalciumit

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Hipoklorit i kalciumit

Formula Kimike: Ca(ClO)2

Informacion rreth produktit:

– Hipokloriti i kalciumit është një përbërje kimike që përdoret zakonisht si një dezinfektues dhe dezinfektues i fuqishëm.
– Është në dispozicion në formën e një lënde të bardhë kokrrizore ose pluhur dhe është shumë e tretshme në ujë.
– Hipokloriti i kalciumit është i njohur për vetitë e tij të forta oksiduese dhe aftësinë për të çliruar gazin e klorit kur shpërndahet në ujë.
– Përdoret gjerësisht për qëllime të trajtimit të ujit, kanalizimeve dhe dezinfektimit në industri dhe aplikime të ndryshme.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Trajtimi i ujit:
– Hipokloriti i kalciumit përdoret gjerësisht në impiantet e trajtimit të ujit dhe pishinat për qëllime dezinfektimi. Në mënyrë efektive vret bakteret, viruset, algat dhe mikroorganizmat e tjerë të dëmshëm, duke e bërë ujin të sigurt për konsum ose përdorim rekreativ.

2. Higjiena dhe dezinfektimi:
– Produkti përdoret për sanitare dhe dezinfektim në ambiente publike, si spitale, shkolla, hotele dhe fabrika të përpunimit të ushqimit. Ndihmon në ruajtjen e kushteve higjienike duke eliminuar në mënyrë efektive patogjenët dhe duke parandaluar përhapjen e sëmundjeve.

3. Ujësjellësi komunal:
– Hipokloriti i kalciumit përdoret shpesh në trajtimin e furnizimeve me ujë komunal për të siguruar shpërndarjen e ujit të sigurt dhe të pijshëm për komunitetet. Ndihmon në kontrollin e sëmundjeve të shkaktuara nga uji dhe në ruajtjen e cilësisë së ujit.

4. Trajtimi i ujërave të zeza:
– Në impiantet e trajtimit të ujërave të zeza, hipokloriti i kalciumit përdoret për dezinfektimin e ujit të rrjedhës përpara se të shkarkohet përsëri në mjedis. Ndihmon në vrasjen e baktereve të dëmshme dhe zvogëlimin e rrezikut të kontaminimit.

5. Bujqësia dhe Hortikultura:
– Hipokloriti i kalciumit përdoret në praktikat bujqësore dhe hortikulturë për qëllime dezinfektimi. Përdoret për trajtimin e ujit të vaditjes, sterilizimin e mjeteve dhe pajisjeve dhe kontrollin e përhapjes së sëmundjeve të bimëve.

6. Përpunimi i ushqimit:
– Produkti gjen aplikime në industrinë e përpunimit të ushqimit për dezinfektimin e sipërfaqeve, pajisjeve dhe enëve të përgatitjes së ushqimit. Ndihmon në sigurinë e ushqimit dhe parandalon kontaminimin e kryqëzuar.

7. Akuakultura:
– Hipokloriti i kalciumit përdoret në operacionet e akuakulturës për të dezinfektuar rezervuarët, pellgjet dhe pajisjet e peshkut. Ndihmon në ruajtjen e cilësisë së ujit, kontrollon rritjen e mikroorganizmave të dëmshëm dhe promovon shëndetin e organizmave ujorë.

8. Industria e Lavanderisë dhe Tekstileve:
– Në industrinë e rrobave dhe tekstilit, hipokloriti i kalciumit përdoret ndonjëherë si një agjent zbardhues. Ndihmon në heqjen e njollave, zbardhjen e pëlhurave dhe ruajtjen e higjienës në proceset e larjes.

9. Industria e naftës dhe gazit:
– Produkti përdoret në industrinë e naftës dhe gazit për dezinfektimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të ujit, duke përfshirë kullat ftohëse dhe tubacionet. Ndihmon në kontrollin e rritjes së mikrobeve dhe në parandalimin e biopasurimit.

10. Aplikimet për familje:
– Produktet me bazë hipokloriti kalciumi përdoren në shtëpi për dezinfektimin e sipërfaqeve, trajtimin e ujit të pijshëm dhe ruajtjen e higjienës së ujit të pishinës.

Hipokloriti i kalciumit është një kimikat i gjithanshëm i përdorur gjerësisht për vetitë e tij dezinfektuese. Aplikimet e tij shtrihen në të gjithë industritë që kërkojnë dezinfektim efektiv, trajtim të ujit dhe parandalim të sëmundjeve. Është e rëndësishme që të trajtohet dhe përdoret hipokloriti i kalciumit në mënyrë të sigurt, duke ndjekur udhëzimet e rekomanduara dhe udhëzimet e dozimit për të siguruar dezinfektimin e duhur dhe për të minimizuar çdo rrezik të mundshëm.

 

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals