Peroksid Hidrogjeni

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Peroksid hidrogjeni

Formula Kimike: H2O2

Informacion rreth produktit:

– Peroksidi i hidrogjenit është një lëng blu i zbehtë që duket i pangjyrë në formë të holluar.
– Është i përbërë nga dy atome hidrogjeni dhe dy atome oksigjeni, duke i dhënë formulën kimike H2O2.
– Peroksidi i hidrogjenit është një agjent i fuqishëm oksidues dhe mund të dekompozohet në ujë dhe oksigjen kur ekspozohet ndaj nxehtësisë, dritës ose katalizatorëve të caktuar.
– Përdoret gjerësisht për vetitë e tij dezinfektuese, zbardhuese dhe oksiduese në industri të ndryshme dhe aplikime shtëpiake.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Kujdesi shëndetësor dhe industria mjekësore:
– Wound Cleaning and Disinfection: Hydrogen peroxide is used to clean and disinfect minor cuts, wounds, and skin injuries to prevent infection.
– Higjiena e gojës: Mund të përdoret si gargarë ose për qëllime të higjienës orale për të vrarë bakteret, për të reduktuar pllakën dhe për të zbardhur dhëmbët.
– Pastrimi i lenteve të kontaktit: Zgjidhjet e peroksidit të hidrogjenit përdoren për pastrimin dhe dezinfektimin e lenteve të kontaktit për të hequr depozitat e proteinave dhe ndotësit mikrobial.

2. Trajtimi dhe pastrimi i ujit:
– Dezinfektimi i ujit: Peroksidi i hidrogjenit përdoret në sistemet e trajtimit të ujit për të dezinfektuar dhe vrarë bakteret, viruset dhe mikroorganizmat e tjerë të dëmshëm.
– Heqja e erës dhe shijes: Mund të ndihmojë në eliminimin e aromave dhe shijeve të pakëndshme të shkaktuara nga komponimet organike në ujë.

3. Industria e flokëve dhe e bukurisë:
– Zbardhimi dhe ngjyrosja e flokëve: Peroksidi i hidrogjenit është një përbërës i zakonshëm në produktet për zbardhjen dhe ngjyrosjen e flokëve, ku ndihmon në heqjen ose ndriçimin e pigmenteve natyrale.
– Kujdesi për flokët: Mund të përdoret në produkte për kujdesin e flokëve, të tilla si shampo për pastrim ose trajtime për lëkurën e kokës, për vetitë e tij pastruese dhe antimikrobike.

4. Industria e tekstilit dhe letrës:
– Agjent zbardhues: Peroksidi i hidrogjenit përdoret si një agjent zbardhues për tekstilet, duke përfshirë pëlhura, fije dhe produkte letre, për të hequr njollat dhe për të ndriçuar materialin.
– Prodhimi i pulpës dhe letrës: Përdoret në prodhimin e pulpës dhe letrës për të zbardhur fibrat e drurit dhe për të hequr linjinën.

5. Pastrimi dhe dezinfektimi:
– Pastrues shtëpiak: Peroksidi i hidrogjenit mund të gjendet në produkte të ndryshme pastrimi shtëpiake, si pastrues dhe dezinfektues për të gjitha qëllimet, për vetitë e tij antimikrobike dhe heqëse të njollave.
– Dezinfektimi i sipërfaqes: Përdoret për dezinfektimin e sipërfaqeve në shtëpi, spitale dhe ambiente komerciale për të vrarë bakteret, viruset dhe kërpudhat.

6. Industria ushqimore:
– Përpunimi i ushqimit: Peroksidi i hidrogjenit përdoret ndonjëherë në përpunimin e ushqimit, si prodhimi i qumështit dhe djathit, si një agjent sterilizues për pajisjet dhe materialet e paketimit.
– Siguria e ushqimit: Mund të aplikohet tek frutat dhe perimet për të reduktuar ndotjen mikrobike dhe për të zgjatur jetëgjatësinë.

7. Bujqësia dhe Hortikultura:
– Sistemet e tokës dhe hidroponike: Peroksidi i hidrogjenit përdoret në praktikat bujqësore dhe hortikulturore për të rritur nivelet e oksigjenit në tokë dhe sistemet hidroponike, duke nxitur rritjen e shëndetshme të rrënjëve.
– Kontrolli i sëmundjeve të bimëve: Mund të përdoret si trajtim për sëmundjet kërpudhore dhe bakteriale në bimë.

8. Laboratori dhe Kërkimi:
– Dezinfektimi i laboratorit: Peroksidi i hidrogjenit përdoret në laboratorë për qëllime dezinfektimi, të tilla si dekontaminimi i sipërfaqeve dhe pajisjeve.
– Analiza e ADN-së: Mund të përdoret në teknikat e analizës së ADN-së, të tilla si PCR (reaksion zinxhir polimerazë), si një përbërës i përzierjeve të reaksionit.

9. Kozmetikë dhe produkte të kujdesit personal:
– Ndriçimi i lëkurës: Peroksidi i hidrogjenit përdoret ndonjëherë në produkte kozmetike, të tilla si kremrat për zbardhjen e lëkurës, për të reduktuar shfaqjen e njollave të errëta dhe tonin e pabarabartë të lëkurës.
– Kujdesi për thonjtë: Mund të përdoret për zbardhjen e thonjve ose si trajtim antimykotik për thonjtë

infeksionet.

10. Proceset industriale:
– Sinteza kimike: Peroksidi i hidrogjenit përdoret si një reaktant ose agjent oksidues në procese të ndryshme të sintezës kimike, duke përfshirë prodhimin e kimikateve të specializuara dhe farmaceutikëve.

Peroksidi i hidrogjenit është një përbërës i gjithanshëm me një gamë të gjerë aplikimesh në sektorë të ndryshëm. Është e rëndësishme të ndiqni masat paraprake dhe udhëzimet e sigurisë kur trajtoni dhe përdorni peroksid hidrogjeni për shkak të vetive të tij oksiduese dhe potencialisht gërryese.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals