Sodës Kaustike Perl

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Perla me sodë kaustike

Formula Kimike: NaOH

Informacion rreth produktit:

– Perla e sodës kaustike, e njohur edhe si perla e hidroksidit të natriumit, është një formë e ngurtë e sodës kaustike që shfaqet si peleta ose perla të bardha ose të tejdukshme.
– Është një substancë shumë kaustike dhe gërryese me natyrë të fortë alkaline.
– Perla e sodës kaustike është higroskopike, që do të thotë se thith lehtësisht lagështinë nga ajri.
– Ka një gamë të gjerë aplikimesh industriale për shkak të alkalinitetit dhe reaktivitetit të tij të fortë.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Prodhim kimik:
– Perla e sodës kaustike shërben si një përbërës themelor në prodhimin e kimikateve të ndryshme, duke përfshirë detergjentët, sapunët, zbardhuesit, ngjyrat dhe farmaceutikët.

2. Trajtimi i ujit:
– Produkti përdoret në objektet e trajtimit të ujit për të rregulluar nivelet e pH, për të neutralizuar aciditetin dhe për të kontrolluar procesin e dezinfektimit në trajtimin e ujit të pijshëm dhe ujërave të zeza.

3. Prodhimi i aluminit:
– Në procesin Bayer, perla e sodës kaustike përdoret për të tretur mineralin e boksitit dhe nxjerrjen e aluminit, i cili përpunohet më tej për të prodhuar metal alumini.

4. Industria e pulpës dhe letrës:
– Perla e sodës kaustike aplikohet në industrinë e pulpës dhe letrës për delinifikimin, ku ndihmon në ndarjen e linjinës nga fibrat e drurit gjatë procesit të zbardhjes së pulpës.

5. Industria e tekstilit:
– Produkti gjen aplikim në industrinë e tekstilit për mercerizimin, një proces që rrit forcën, shkëlqimin dhe thithjen e bojës së fibrave të pambukut.

6. Industria e naftës:
– Perla e sodës kaustike përdoret në rafinimin e naftës për të hequr papastërtitë, të tilla si komponimet e squfurit dhe acidet organike, nga nafta e papërpunuar dhe produktet e naftës.

7. Prodhimi i sapunit dhe detergjentit:
– Perla e sodës kaustike është një komponent kyç në prodhimin e sapunit dhe detergjentit. Mundëson procesin e saponifikimit, ku vajrat ose yndyrat reagojnë me alkalin për të formuar sapun.

8. Përpunimi i ushqimit:
– Në industrinë ushqimore, perla e sodës kaustike përdoret për pastrimin dhe dezinfektimin e pajisjeve, veçanërisht në përpunimin e qumështit dhe pijeve. Ndihmon në largimin e mbetjeve organike dhe dezinfektimin e sipërfaqeve.

9. Pastrimi dhe gravurja e metaleve:
– Produkti përdoret për proceset e pastrimit dhe gdhendjes së metaleve, të tilla si heqja e shkallëve, ndryshkut dhe ndotësve nga sipërfaqet metalike ose përgatitja e tyre për trajtim ose veshje të mëtejshme.

10. Sinteza kimik10. Sinteza kimike:e:
– Perla e sodës kaustike shërben si një reagjent i gjithanshëm në reaksione të ndryshme të sintezës kimike, duke përfshirë prodhimin e produkteve farmaceutike, ngjyrave, pigmenteve dhe përbërjeve organike.

Perla e sodës kaustike është një përbërje kimike shumë e fuqishme dhe e gjithanshme me aplikime të gjera industriale. Duhet të trajtohet me kujdes për shkak të natyrës së tij gërryese dhe të ruhet në enë të përshtatshme për të parandaluar thithjen e lagështirës. Duhet të ndiqen masat e duhura të sigurisë gjatë transportit, ruajtjes dhe përdorimit të tij për të garantuar sigurinë e punëtorëve dhe mbrojtjen e mjedisit. Përqendrimi specifik dhe aplikimi i perlave të sodës kaustike mund të ndryshojnë në varësi të përdorimit të synuar dhe rregulloreve të industrisë.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals