Ph minus granula

Produkti: pH minus granula

Formula Kimike: Ndryshon në varësi të përbërjes specifike, zakonisht përmban komponime acidike.

Informacion rreth produktit:

– Granulat minus pH janë një lloj produkti kimik që përdoret për rregullimin e nivelit të pH të ujit.
– Formula specifike kimike mund të ndryshojë në varësi të markës dhe përbërjes së produktit. Granulat minus pH në përgjithësi përmbajnë komponime acidike, të tilla si acidi sulfurik ose bisulfati i natriumit, të cilat ndihmojnë në uljen e pH-së së ujit.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Mirëmbajtja e pishinës dhe spa:
– Granulat minus pH përdoren zakonisht në pishina dhe banja për të ulur nivelin e pH të ujit. Duke reduktuar pH-në, granulat ndihmojnë në ruajtjen e ujit brenda intervalit të pH-së së dëshiruar për pastërti, rehati dhe dezinfektim optimal të ujit.

2. Trajtimi i ujit:
– Granulat minus pH përdoren në aplikime të ndryshme të trajtimit të ujit, si në proceset industriale, sistemet e pastrimit të ujit dhe akuariumet. Ato ndihmojnë në rregullimin dhe kontrollin e pH të ujit për të përmbushur kërkesat specifike.

3. Hidroponika dhe akuaponika:
– PH Minus Granulat përdoren në sistemet hidroponike dhe akuaponike për të rregulluar pH-në e solucioneve ushqyese. Këto sisteme kërkojnë një gamë specifike pH për disponueshmërinë optimale të lëndëve ushqyese për bimët ose organizmat ujorë, dhe granula pH minus ndihmojnë në arritjen dhe ruajtjen e nivelit të dëshiruar të pH.

4. Aplikimet bujqësore:
– PH Minus Granulat mund të përdoren në bujqësi për të rregulluar pH-në e tokës ose të ujit për vaditje. Ato ndihmojnë në krijimin e një mjedisi optimal të pH për rritjen e bimëve dhe marrjen e lëndëve ushqyese, duke siguruar rendimente më të mira dhe bimë më të shëndetshme.

5. Proceset industriale:
– Granulat pH minus gjejnë aplikime në procese të ndryshme industriale ku kontrolli i pH është kritik. Këto përfshijnë prodhimin kimik, veshjen e metaleve, prodhimin e letrës dhe trajtimin e ujërave të zeza, ndër të tjera.

6. Laboratori dhe Kërkimi:
– Granulat minus pH përdoren në laboratorë dhe objekte kërkimore për rregullimin e pH në eksperimente, analiza dhe studime shkencore. Ato ofrojnë një metodë të përshtatshme dhe të saktë për uljen e pH të tretësirave.

7. Prodhimi i birrës dhe verërave:
– Granulat minus pH luajnë një rol në industrinë e birrës dhe prodhimit të verës, ku kontrolli i pH është vendimtar për fermentimin dhe cilësinë e produktit. Ato ndihmojnë në rregullimin e pH-së së puresë ose mushtit për të krijuar kushte të favorshme për aktivitetin e majave dhe zhvillimin e shijes.

8. Kullat ftohëse dhe sistemet HVAC:
– Granulat pH minus përdoren në kullat ftohëse dhe sistemet HVAC (Ngrohja, Ventilimi dhe Kondicionimi) për të ruajtur ekuilibrin e duhur të pH të ujit. Kjo ndihmon në parandalimin e formimit të shkallës, korrozionit dhe rritjes së baktereve, duke siguruar funksionimin efikas të sistemit.

9. Mbajtja e peshkut dhe Akuariumet:
– Granulat me pH minus mund të përdoren në depozita dhe akuariume peshku për të ulur pH-në e ujit, duke krijuar një mjedis të përshtatshëm për specie specifike peshqish ose bimë ujore që preferojnë kushte acidike.

10. Testimi dhe analiza e ujit:
– Granulat pH minus përdoren në laboratorët e testimit dhe analizës së ujit si standarde kalibrimi ose zgjidhje referimi për matësat e pH dhe sondat. Ato sigurojnë vlera të njohura të pH për kalibrim të saktë dhe matjen e niveleve të pH në mostra të ndryshme.

Granulat pH Minus janë një produkt i vlefshëm për rregullimin e pH-së në sektorë të ndryshëm, duke përfshirë mirëmbajtjen e pishinave, trajtimin e ujit, hidroponikë, bujqësi, procese industriale, laboratorë, birre, kulla ftohëse, mbajtje peshku dhe analiza të ujit. Është e rëndësishme të ndiqni udhëzimet e rekomanduara të dozës dhe sigurisë të ofruara nga prodhuesi kur përdorni granula pH minus për të siguruar rregullimin e duhur të pH dhe trajtimin e produktit.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals