Klorur Alumini

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Klorur alumini

Formula Kimike: AlCl3

Informacion rreth produktit:

– Përbërja kimike: Kloruri i aluminit është një përbërje inorganike e përbërë nga jonet e aluminit (Al) dhe klorurit (Cl).
– Pamja: Gjendet zakonisht si një lëndë e ngurtë e bardhë ose e verdhë, por mund të ekzistojë edhe si lëng pa ngjyrë.
– Tretshmëria: Kloruri i aluminit është shumë i tretshëm në ujë, etanol dhe tretës të tjerë polare.
– Higroskopik: Ka veti higroskopike, që do të thotë se thith lehtësisht lagështinë nga ajri.
– Acidi i fortë Lewis: Kloruri i aluminit është një acid i fortë Lewis, i aftë të pranojë çifte elektronike gjatë reaksioneve kimike.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Industria kimike:
– Katalizator: Kloruri i aluminit përdoret gjerësisht si katalizator në reaksione të ndryshme kimike, si alkilimi dhe acilimi i Friedel-Crafts.
– Polimerizimi: Përdoret në prodhimin e polimereve, veçanërisht si katalizator në polimerizimin e etilenit dhe olefinave të tjera.

2. Industria farmaceutike:
– Përdorimi medicinal: Tretësirat e klorurit të aluminit përdoren në formulime të caktuara farmaceutike, kryesisht si një antidjersës për të reduktuar djersitjen.
– Antiseptik aktual: Mund të gjendet në solucione antiseptike ose xhel për përdorim topik, duke ndihmuar në parandalimin e infeksioneve.

3. Trajtimi i ujit:
– Flokulant: Kloruri i aluminit përdoret si flokulant në proceset e trajtimit të ujit, duke ndihmuar në largimin e grimcave të pezulluara dhe papastërtive.

4. Industria e naftës:
– Përpunimi i hidrokarbureve: Kloruri i aluminit përdoret në industrinë e naftës për aplikime të ndryshme, duke përfshirë katalizatorët për plasaritjen e hidrokarbureve dhe proceset e rafinimit.

5. Trajtimi i sipërfaqes së metalit:
– Gravurë metalike: kloruri i aluminit mund të përdoret si një agjent gravurë për të hequr oksidet dhe për të përgatitur sipërfaqet metalike për trajtime ose veshje të mëvonshme.

6. Industria e tekstilit:
– Fiksimi i ngjyrosjes: Kloruri i aluminit përdoret në proceset e ngjyrosjes së tekstilit si një zbutës, duke ndihmuar në fiksimin e ngjyrave për të përmirësuar qëndrueshmërinë e ngjyrave.

7. Laboratori dhe Kërkimi:
– Kimia analitike: Kloruri i aluminit përdoret në analiza të ndryshme laboratorike, veçanërisht në përcaktimin e halogjeneve dhe si reagent në sintezën organike.

8. Bateritë:
– Elektroliti i baterisë: Kloruri i aluminit mund të gjendet në lloje të caktuara baterish, duke shërbyer si elektrolit për të lehtësuar rrjedhën e joneve gjatë reaksioneve elektrokimike.

9. Deodorantë dhe antidjersë:
– Përdorimi kundër djersitjes: Komponimet e klorurit të aluminit përdoren zakonisht në deodorantët dhe antidjersit për të reduktuar djersitjen dhe për të kontrolluar erën e trupit.

10. Ruajtja e drurit:
– Trajtimi i drurit: Kloruri i aluminit, në kombinim me kimikate të tjera, mund të përdoret për ruajtjen e drurit për të mbrojtur kundër kalbjes dhe infektimit nga insektet.

Është e rëndësishme të trajtoni me kujdes klorurin e aluminit për shkak të natyrës së tij gërryese dhe rreziqeve të mundshme për shëndetin. Duhet të ndiqen masat e duhura të sigurisë gjatë përdorimit të produktit në sektorë të ndryshëm për të siguruar përdorim të sigurt dhe efektiv.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals