Karbonat Natriumi

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Karbonat natriumi

Formula Kimike: Na2CO3

Informacion rreth produktit:

– Karbonati i natriumit, i njohur edhe si hiri i sodës ose soda larës, ka formulën kimike Na2CO3.
– It is a white, crystalline powder or granular solid that is highly soluble in water.
– Karbonati i natriumit është një përbërje e fortë alkaline me një pH të lartë.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Prodhimi i qelqit:
– Karbonati i natriumit është një përbërës kyç në prodhimin e qelqit. Ndihmon në uljen e pikës së shkrirjes së silicës dhe vepron si një fluks, duke lehtësuar shkrirjen dhe formësimin e qelqit.

2. Detergjent dhe produkte pastrimi:
– Karbonati i natriumit përdoret në detergjentët e rrobave dhe produktet e pastrimit si zbutës uji dhe rregullues i pH. Ai rrit efektivitetin e pastrimit duke hequr depozitat minerale dhe duke përmirësuar tretshmërinë e agjentëve të tjerë të pastrimit.

3. Trajtimi i ujit:
– Karbonati i natriumit përdoret në proceset e trajtimit të ujit për rregullimin e pH dhe zbutjen e ujit. Ndihmon në neutralizimin e ujit acidik dhe largon mineralet që shkaktojnë fortësi si kalciumi dhe magnezi.

4. Rregullimi i pH në pishina:
– Karbonati i natriumit përdoret në mirëmbajtjen e pishinave për të rritur nivelin e pH dhe alkalinitetit. Ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit të duhur të ujit dhe parandalon gërryerjen e pajisjeve të pishinës.

5. Rregullimi i pH në proceset kimike:
– Karbonati i natriumit përdoret në procese të ndryshme kimike për të rregulluar dhe kontrolluar nivelet e pH. Ai vepron si një agjent tampon, duke mbajtur një mjedis të qëndrueshëm pH për reaksione kimike optimale.

6. Industria e letrës dhe e tulit:
– Karbonati i natriumit përdoret në industrinë e letrës dhe pulpës si rregullues i pH-së, duke lehtësuar zbardhjen dhe ndriçimin e pulpës gjatë procesit të prodhimit të letrës.

7. Industria e tekstilit dhe ngjyrosjes:
– Karbonati i natriumit përdoret në proceset e tekstilit dhe ngjyrosjes për të hequr papastërtitë, për të rregulluar ngjyrat dhe për të rregulluar nivelet e pH. Ndihmon në rritjen e përthithjes së bojës dhe mbajtjen e ngjyrës.

8. Industria ushqimore:
– Karbonati i natriumit është miratuar si një shtesë ushqimore dhe përdoret në disa aplikacione ushqimore. Mund të veprojë si një agjent tharës në pjekje, të ndihmojë në zhvillimin e brumit dhe të modifikojë strukturën e disa produkteve ushqimore.

9. Rregullimi i pH në bujqësi:
– Karbonati i natriumit përdoret në bujqësi për të rregulluar pH-në e tokës ose ujit për vaditje. Mund të ndihmojë në neutralizimin e tokës acidike dhe të krijojë një mjedis më të përshtatshëm për rritjen e bimëve.

10. Sinteza kimik10. Sinteza kimike:e:
– Karbonati i natriumit është një përbërës i gjithanshëm që përdoret si reaktant në procese të ndryshme të sintezës kimike, të tilla si prodhimi i bikarbonatit të natriumit, perkarbonatit të natriumit dhe silikatit të natriumit.

Karbonati i natriumit ka aplikime të gjera në industri të tilla si prodhimi i qelqit, prodhimi i detergjentit, trajtimi i ujit dhe sinteza kimike. Është e rëndësishme të trajtoni dhe përdorni karbonat natriumi me kujdes, duke ndjekur udhëzimet e sigurisë, pasi është një substancë e fortë alkaline.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals