Acidi Klorhidrik

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Acid klorhidrik

Formula Kimike: HCl

Informacion rreth produktit:

– Acidi klorhidrik është një acid shumë gërryes dhe i fortë me erë të fortë.
– Është një lëng i pangjyrë deri paksa i verdhë që tretet në ujë.
– Acidi klorhidrik prodhohet duke tretur gaz klorur hidrogjeni në ujë, duke rezultuar në formimin e tretësirës së acidit klorhidrik.
– Përdoret gjerësisht në industri të ndryshme për vetitë e tij acidike dhe aplikimet e gjithanshme.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Industria kimike:
– Rregullimi i pH: Acidi klorhidrik përdoret zakonisht për rregullimin e pH në proceset kimike dhe aplikimet laboratorike.
– Sinteza Kimike: Shërben si reagent në reaksione të ndryshme kimike, duke përfshirë prodhimin e përbërjeve organike dhe inorganike.

2. Pastrimi dhe turshia e metaleve:
– Përgatitja e sipërfaqes së metalit: Acidi klorhidrik përdoret për pastrimin dhe përgatitjen e sipërfaqeve metalike përpara lyerjes, veshjes ose veshjes për të hequr ndryshkun, shkallët dhe ndotësit e tjerë.
– Pickling metali: Përdoret në procesin e turshive për të hequr shtresat okside dhe papastërtitë nga metalet, si çeliku, për të përmirësuar përfundimin e sipërfaqes dhe rezistencën ndaj korrozionit.

3. Trajtimi i ujit:
– Kontrolli i pH: Acidi klorhidrik përdoret në proceset e trajtimit të ujit për të rregulluar nivelet e pH të ujit dhe për të ruajtur përbërjen e duhur kimike të ujit.
– Dezinfektimi: Mund të përdoret si dezinfektues në sistemet e trajtimit të ujit për të vrarë bakteret, viruset dhe mikroorganizmat e tjerë.

4. Industria ushqimore:
– Përpunimi i ushqimit: Acidi klorhidrik përdoret në industrinë ushqimore për qëllime të ndryshme, si acidifikimi, rregullimi i pH-së dhe si përmirësues i shijes në disa produkte ushqimore. Megjithatë, përdorimi i tij në përpunimin e ushqimit është i rregulluar rreptësisht për të garantuar sigurinë ushqimore.

5. Industria farmaceutike:
– Prodhimi i barnave: Acidi klorhidrik përdoret në prodhimin e barnave farmaceutike, veçanërisht në sintezën dhe pastrimin e përbërësve aktivë farmaceutikë (API).

6. Rrezitja e lëkurës:
– Përpunimi i lëkurës: Acidi klorhidrik përdoret në industrinë e rrezitjes së lëkurës për heqjen e qimeve, mishit dhe papastërtive të tjera nga lëkura e kafshëve gjatë fazave fillestare të përpunimit të lëkurës.

7. Industria e naftës dhe gazit:
– Acidizimi i pusit: Acidi klorhidrik përdoret në proceset e acidizimit të puseve në industrinë e naftës dhe gazit për të pastruar dhe stimuluar puset e naftës dhe gazit, duke përmirësuar normat e prodhimit.
– Lëngjet e thyerjes: Mund të shtohet në lëngjet e thyerjes për të tretur mineralet karbonate dhe për të parandaluar formimin e precipitateve të dëmshme në rezervuarë.

8. Pastrimi dhe heqja e gurëve:
– Pastrues shtëpiak: Acidi klorhidrik përdoret ndonjëherë në pastruesit e shtëpisë, veçanërisht në pastruesit e tualetit dhe për heqjen e gurëve të gëlqeres, për aftësinë e tij për të shpërndarë depozitat dhe njollat minerale.
– Pastrimi industrial: Përdoret në aplikime pastrimi industrial, të tilla si pastrimi i kaldajave, tubacioneve dhe shkëmbyesve të nxehtësisë, për të hequr depozitat minerale dhe për të përmirësuar efikasitetin.

9. Trajtimi i ujërave të zeza:
– Rregullimi i pH: Acidi klorhidrik përdoret në impiantet e trajtimit të ujërave të zeza për të rregulluar pH-në e efluentit përpara shkarkimit ose trajtimit të mëtejshëm.
– Reshjet e metaleve: Mund të shtohet në ujërat e zeza për të precipituar dhe hequr metalet e rënda përmes reaksioneve kimike.

10. Laboratori dhe Kërkimi:
– Kimia analitike: Acidi klorhidrik përdoret zakonisht në laboratorë për procedura të ndryshme analitike, të tilla si përgatitja e mostrës, matja e pH-së dhe titrimi.

Acidi klorhidrik është një kimikat i gjithanshëm me aplikime të rëndësishme industriale në shumë sektorë. Megjithatë, është thelbësore të trajtohet me kujdes për shkak të natyrës së tij gërryese dhe të sigurohet pajtueshmëria me udhëzimet dhe rregulloret e sigurisë.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals