Klor i lëngshëm

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Klor i lëngshëm

Formula Kimike: Cl2

Informacion rreth produktit:

– Klori i lëngshëm është një lëng i zbehtë në të gjelbër në të verdhë me një erë të fortë dhe të athët.
– Përbëhet nga gazi klor (Cl2) i tretur në ujë.
– Klori është një element shumë reaktiv dhe një agjent i fuqishëm oksidues.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Trajtimi i ujit:
– Klori i lëngshëm përdoret gjerësisht për dezinfektimin e ujit në impiantet komunale të trajtimit të ujit. Në mënyrë efektive vret bakteret, viruset dhe mikroorganizmat e tjerë të pranishëm në ujë, duke siguruar ujë të pijshëm të sigurt për popullatën.

2. Pishina:
– Klori përdoret zakonisht në pishina si dezinfektues për të vrarë bakteret e dëmshme dhe për të parandaluar rritjen e algave. Zgjidhjet e klorit të lëngët ose hipokloritit të natriumit përdoren shpesh për të ruajtur përqendrimin e dëshiruar të klorit në ujin e pishinës.

3. Trajtimi i ujërave të zeza:
– Klori i lëngshëm përdoret në objektet e trajtimit të ujërave të zeza për të dezinfektuar dhe hequr patogjenët nga ujërat e zeza përpara se të shkarkohen përsëri në mjedis. Ndihmon në kontrollin e përhapjes së sëmundjeve të shkaktuara nga uji.

4. Zbardhja dhe dezinfektimi:
– Klori është një përbërës kyç në shumë agjentë zbardhues dhe dezinfektues të përdorur në amvisëri, industri dhe mjedise të kujdesit shëndetësor. Është efektiv në heqjen e njollave, zbardhjen e pëlhurave dhe dezinfektimin e sipërfaqeve.

5. Prodhim kimik:
– Klori i lëngshëm shërben si lëndë e parë jetike në prodhimin e kimikateve të ndryshme, duke përfshirë PVC (klorur polivinil), tretës, ndërmjetës të klorur dhe farmaceutikë. Është një komponent thelbësor në prodhimin e plastikës dhe materialeve sintetike.

6. Industria e letrës dhe e tulit:
– Përbërjet e klorit përdoren gjerësisht në industrinë e letrës dhe pulpës për zbardhjen e pulpës së drurit. Klori i lëngshëm ose dioksidi i klorit përdoret për të hequr linjinën dhe papastërtitë e tjera nga pulpa, duke rezultuar në produkte letre të ndritshme dhe të bardhë.

7. Industria e tekstilit:
– Klori përdoret në përpunimin e tekstilit për zbardhjen dhe heqjen e bojës. Ndihmon në heqjen e ngjyrës nga tekstilet, duke lejuar proceset e mëvonshme të ngjyrosjes ose zbardhjes.

8. Sinteza kimike:
– Klori i lëngshëm përdoret në reaksione të ndryshme të sintezës kimike, duke përfshirë prodhimin e përbërjeve organike dhe inorganike. Ai vepron si një agjent oksidues dhe merr pjesë në reaksione të tilla si klorinimi, oksidimi dhe klorometilimi.

9. Dezinfektimi në përpunimin e ushqimit:
– Klori përdoret në industrinë e përpunimit të ushqimit për qëllime dezinfektimi. Ndihmon në dezinfektimin e pajisjeve, enëve dhe sipërfaqeve për të ruajtur standardet e higjienës dhe për të parandaluar ndotjen e produkteve ushqimore.

10. Industria farmaceutike:
– Përbërjet e klorit gjejnë aplikime në industrinë farmaceutike për sintezën e barnave dhe ndërmjetësve farmaceutikë. Ai është i përfshirë në reaksione të ndryshme, duke përfshirë proceset e klorimit dhe oksidimit.

Klori i lëngshëm është një kimikat i gjithanshëm me aplikime të gjera në trajtimin e ujit, dezinfektimin, prodhimin kimik, prodhimin e letrës, tekstilet dhe më shumë. Duhet të trajtohet me kujdes për shkak të natyrës së tij të rrezikshme dhe rreziqeve të mundshme për shëndetin. Duhet të ndiqen masat e duhura të sigurisë, procedurat e ruajtjes dhe trajtimit për të siguruar përdorimin e sigurt dhe efektiv të klorit të lëngshëm në aplikime të ndryshme industriale dhe shtëpiake.

 

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals