Klorur Amoniumi

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Klorur Amoniumi

Formula Kimike: NH4Cl

Informacion rreth produktit:

– Përbërja kimike: Kloruri i amonit është një përbërje inorganike e përbërë nga jonet e amonit (NH4+) dhe klorurit (Cl-).
– Pamja: Gjendet zakonisht në formë të ngurtë kristalore ose granula të bardhë.
– Tretshmëria: Kloruri i amonit është shumë i tretshëm në ujë dhe formon një tretësirë pak acid.
– Paqëndrueshmëria: Dihet si sublim, që do të thotë se mund të kalojë drejtpërdrejt nga një gjendje e ngurtë në një gjendje të gaztë në temperatura të larta pa u shkrirë.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Bujqësia dhe Hortikultura:
– Pleh: Kloruri i amonit përdoret si një pleh azotik, duke siguruar një burim të disponueshëm të azotit për të nxitur rritjen dhe zhvillimin e bimëve.
– Aciduesi i tokës: Mund të aplikohet për acidifikimin e tokave alkaline, duke krijuar kushte optimale të pH për kultura të caktuara që preferojnë mjedise acidike.
– Hidroponikë: Kloruri i amonit përdoret në sistemet hidroponike për të siguruar lëndë ushqyese thelbësore për bimët.

2. Industria farmaceutike:
– Ekspektorant: Kloruri i amonit përdoret në shurupet e kollës dhe medikamentet ekspektorante për të ndihmuar në lirimin dhe nxjerrjen e mukusit nga trakti respirator.
– Aciduesi urinar: Mund të përshkruhet si acidifikues urinar për të reduktuar nivelet e pH të urinës në kushte të caktuara mjekësore.

3. Industria ushqimore:
– Shtesa ushqimore: Kloruri i amonit është miratuar si aditiv ushqimor me numrin E E510. Përdoret në disa produkte ushqimore si agjent aromatizues ose kondicioner brumi.

4. Laboratori dhe Kërkimi:
– Reagenti kimik: Kloruri i amonit përdoret zakonisht si reagent në eksperimente të ndryshme laboratorike, duke përfshirë rregullimet e pH dhe reaksionet e reshjeve.
– Puferi i pH: Mund të përdoret si një tampon pH në disa analiza biokimike dhe biologjike.

5. Industria e tekstilit:
– Ngjyrosja dhe printimi: Kloruri i amonit përdoret në proceset e ngjyrosjes dhe printimit të tekstilit si një agjent nivelimi i ngjyrës dhe për të përmirësuar qëndrueshmërinë e ngjyrave.

6. Elektrikimi dhe përfundimi i metaleve:
– Shtues elektrolit: Mund t'i shtohet solucioneve të elektroliteve të përdorura në proceset e elektrolimit dhe përfundimit të metaleve për të rritur përçueshmërinë dhe për të kontrolluar nivelet e pH.

7. Bateritë me qeliza të thata:
– Elektroliti: Kloruri i amonit përdoret si elektrolit në disa lloje të baterive me qeliza të thata, si bateritë zink-karbon dhe zink-klorid.

8. Retardantët e flakës:
– Kloruri i amonit mund të përfshihet në formulime rezistente ndaj flakës për tekstile, plastikë dhe materiale të tjera për të reduktuar ndezshmërinë e tyre.

9. Produktet e pastrimit:
– Agjent pastrues: Kloruri i amonit mund të gjendet në disa produkte pastrimi, të tilla si pastrues të tualetit dhe formulime detergjente, për vetitë e tij dezinfektuese.

10. Shëndeti i Kafshëve:
– Mjekësia Veterinare: Kloruri i amonit përdoret në mjekësinë veterinare për acidifikimin e urinës dhe parandalimin e formimit të disa llojeve të gurëve urinar te kafshët.

Gjatë trajtimit të klorurit të amonit, është e rëndësishme të ndiqni masat e duhura të sigurisë, duke përfshirë përdorimin e pajisjeve mbrojtëse dhe sigurimin e ventilimit të duhur, pasi mund të lëshojë gazra irritues ose gërryes kur nxehet ose përzihet me substanca të caktuara.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals