Sulfati i Manganit

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Sulfat Mangani

Formula Kimike: MnSO4

Informacion rreth produktit:

– Përbërja kimike: Sulfati i manganit është një përbërje kimike që përmban jone mangan (Mn) dhe sulfat (SO4).
– Forma e ngurtë: Gjendet zakonisht si pluhur kristalor rozë e zbehtë ose e bardhë.
– Tretshmëria: Sulfati i manganit është i tretshëm në ujë, duke e bërë të lehtë tretjen dhe përfshirjen në aplikime të ndryshme.
– Gjendja e oksidimit: Mangani në sulfat mangani është i pranishëm në gjendjen e oksidimit +2.
– Burimi i manganit: Shërben si burim mangani, një mikronutrient thelbësor për bimët, kafshët dhe njerëzit.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Bujqësia dhe të ushqyerit e bimëve:
– Pleh mikronutrient: Sulfati i manganit përdoret si pleh për të trajtuar mangësitë e manganit në bimë. Promovon rritjen e shëndetshme, fotosintezën dhe aktivitetin e enzimës.
– Ndryshimi i tokës: Mund të shtohet në tokë për të korrigjuar mangësitë e manganit dhe për të përmirësuar shëndetin dhe produktivitetin e bimëve.

2. Ushqimi i kafshëve dhe aditivët e ushqimit:
– Shëndeti i kafshëve: Sulfati i manganit shtohet në ushqimin e kafshëve për të siguruar marrjen e duhur të manganit për bagëtinë, shpendët dhe akuakulturën. Ai mbështet zhvillimin e kockave, shëndetin riprodhues dhe funksionin e enzimës.
– Shtesa për ushqimin: Përdoret si një shtesë ushqimore për të parandaluar dhe trajtuar mangësitë e manganit tek kafshët.

3. Aplikacionet industriale:
– Prodhimi kimik: Sulfati i manganit përdoret në prodhimin e kimikateve dhe komponimeve të ndryshme, duke përfshirë pigmente, qeramikë dhe ngjyra.
– Elektrikimi: Përdoret në industrinë e pllakosjes për të siguruar një shtresë mbrojtëse dhe dekorative në sipërfaqet metalike.
– Prodhimi i baterive: Sulfati i manganit përdoret në prodhimin e baterive, veçanërisht si material katodë për bateritë alkaline.

4. Trajtimi i ujit:
– Akuakultura: Sulfati i manganit përdoret ndonjëherë në sistemet e akuakulturës për të trajtuar mangësitë e manganit në ujë dhe për të mbështetur shëndetin e ujit.

5. Industria farmaceutike:
– Përdorimi medicinal: Sulfati i manganit përdoret në formulime të caktuara farmaceutike, kryesisht si burim mangani në suplementet dietike.

6. Laboratori dhe Kërkimi:
– Kimia analitike: Sulfati i manganit përdoret si reagent ose standard në analiza të ndryshme laboratorike, veçanërisht në kiminë analitike dhe testimet mjedisore.

7. Shëndeti i Kafshëve dhe Mjekësia Veterinare:
– Suplementet veterinare: Sulfati i manganit përfshihet në suplementet veterinare për të siguruar marrjen e duhur të manganit për kafshët shtëpiake dhe bagëtinë.

8. Prodhimi i lidhjeve metalike:
– Metalurgji: Sulfati i manganit përdoret në prodhimin e lidhjeve të ndryshme të metaleve, si çeliku dhe lidhjet e aluminit, për të përmirësuar vetitë dhe performancën e tyre.

9. Industria e qelqit dhe qeramikës:
– Prodhimi i qelqit: Përdoret si ngjyrues dhe pastrues në prodhimin e qelqit, duke ndihmuar në arritjen e nuancave dhe vetive optike të dëshiruara.
– Lustër qeramike: Sulfati i manganit mund të shtohet në glazurat qeramike për të prodhuar ngjyra dhe efekte specifike.

10. Hulumtimi dhe edukimi:
– Demonstrimet arsimore: Sulfati i manganit përdoret ndonjëherë në mjedise arsimore për eksperimente dhe demonstrime që lidhen me reaksionet kimike dhe komplekset e joneve metalike.

Kur përdorni sulfat mangani, është thelbësore të ndiqni udhëzimet e duhura të trajtimit, ruajtjes dhe sigurisë për të siguruar përdorim të sigurt dhe efektiv.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals