klor granular 90%

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Klor granular 90%

Formula Kimike: Cl2

Informacion rreth produktit:

– Klori granular 90% është një përbërje kimike e përbërë nga gaz klor (Cl2) në një formë shumë të koncentruar.
– Është në formë kokrrizore, duke lejuar dozimin e kontrolluar dhe të saktë në aplikime të ndryshme.
– Klori granular 90% është një agjent i fuqishëm oksidues dhe dezinfektues për shkak të përmbajtjes së lartë të klorit.
– Granulat janë krijuar për t’u tretur shpejt në ujë, duke çliruar gaz klor për t’u dezinfektuar dhe dezinfektuar në mënyrë efektive.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Trajtimi i ujit:
– Klori granular 90% përdoret gjerësisht në proceset e trajtimit të ujit për qëllime dezinfektimi dhe sanitizimi. Është efektiv në vrasjen e baktereve, viruseve dhe mikroorganizmave të tjerë në pishina, banja, impiante të trajtimit të ujit të pijshëm dhe sistemet industriale të ujit.

2. Higjiena e pishinës dhe banjës:
– Produkti përdoret zakonisht për të ruajtur nivelet e duhura higjienike në pishina dhe banja. Ndihmon në kontrollin e rritjes së algave, eliminimin e patogjenëve të dëmshëm dhe mbajtjen e ujit të pastër dhe të sigurt për notarët.

3. Trajtimi i ujërave të zeza:
– Klori granular 90% përdoret në impiantet e trajtimit të ujërave të zeza për të dezinfektuar dhe pastruar efluentin përpara se të derdhet në mjedis. Ndihmon në largimin e ndotësve të dëmshëm dhe patogjenëve, duke siguruar përputhjen me standardet rregullatore.

4. Dezinfektimi industrial:
– Industri të ndryshme, si përpunimi i ushqimit dhe pijeve, fermat e qumështit, fabrikat e birrës dhe fermat e shpendëve, përdorin Klorin Granular 90% për qëllime dezinfektimi. Ndihmon në ruajtjen e higjienës dhe parandalon përhapjen e ndotësve.

5. Sanitizimi i sipërfaqes:
– Produkti është efektiv në dezinfektimin e sipërfaqeve në spitale, laboratorë, objekte të përpunimit të ushqimit dhe mjedise të tjera ku kërkohen nivele të larta pastërtie. Mund të përdoret për të dezinfektuar pajisjet, sipërfaqet e punës dhe enët.

6. Trajtimi i Kullës së Ftohjes:
– Klori granular 90% përdoret për trajtimin e kullave ftohëse për të kontrolluar rritjen e baktereve dhe për të parandaluar shkallëzimin dhe korrozionin. Ndihmon në ruajtjen e performancës optimale dhe zgjat jetëgjatësinë e sistemit të ftohjes.

7. Agjent zbardhues:
– Në industri të caktuara si tekstili, letra dhe pulpa, Klori Granular 90% shërben si agjent zbardhues. Ndihmon në heqjen e njollave, ngjyruesve dhe papastërtive nga pëlhurat dhe produktet e letrës.

8. Dezinfektimi në bujqësi:
– Produkti gjen aplikim në bujqësi për dezinfektimin e ujit të vaditjes, ujit të pijshëm të kafshëve dhe zonave të banimit të kafshëve. Ndihmon në kontrollin e përhapjes së sëmundjeve dhe siguron një mjedis higjienik.

9. Kontrolli i erës:
– Klori granular 90% është efektiv në eliminimin e aromave të pakëndshme të shkaktuara nga bakteret dhe lëndët organike në sistemet e ujërave të zeza, impiantet e trajtimit të mbetjeve dhe proceset industriale.

10. Pastrimi urgjent i ujit:
– Gjatë emergjencave ose fatkeqësive natyrore, Klori Granular 90% mund të përdoret për pastrim urgjent të ujit. Ndihmon për ta bërë ujin e kontaminuar të sigurt për konsum duke vrarë mikroorganizmat e dëmshëm.

Klori granular 90% është një dezinfektues i fuqishëm dhe agjent oksidues i përdorur në industri dhe aplikime të ndryshme. Është e rëndësishme ta trajtoni dhe ta ruani në mënyrë të sigurt, duke ndjekur udhëzimet dhe rregulloret e duhura të sigurisë. Dozimi dhe monitorimi i saktë janë thelbësore për të siguruar dezinfektim efektiv duke minimizuar rreziqet e mundshme.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals