Klorur Zinku

Albania Distribution Chemicals

Produkti: Klorur Zink

Formula Kimike: ZnCl2

Informacion rreth produktit:

– Kloruri i zinkut është një përbërje inorganike me formulën kimike ZnCl2.
– Është një lëndë e ngurtë kristalore e bardhë me erë të fortë dhe tretshmëri të lartë në ujë.
– Kloruri i zinkut është higroskopik, që do të thotë se thith lehtësisht lagështinë nga ajri.

Informacion për sektorin e përdorimit të produktit:

1. Trajtimi i sipërfaqes së metalit:
– Kloruri i zinkut përdoret në proceset e trajtimit të sipërfaqes së metaleve, si galvanizimi dhe saldimi. Ndihmon në pastrimin dhe përgatitjen e sipërfaqeve metalike për ngjitje më të mirë të veshjeve ose saldimit, duke rritur rezistencën e tyre ndaj korrozionit.

2. Industria e tekstilit:
– Kloruri i zinkut gjen aplikim në industrinë e tekstilit si katalizator në procese të ndryshme ngjyrosjeje dhe printimi. Ndihmon në përmirësimin e qëndrueshmërisë së ngjyrave dhe lehtëson fiksimin e ngjyrave në pëlhura.

3. Sinteza kimike:
– Kloruri i zinkut shërben si katalizator dhe reagent në reaksionet e sintezës kimike. Përdoret në sintezën organike për reaksione si acilimi i Friedel-Crafts, rirregullimi i Beckmann dhe sinteza e indolit Fischer.

4. Bateritë:
– Kloruri i zinkut përdoret në lloje të caktuara të baterive, veçanërisht në bateritë zink-karbon. Ai vepron si një elektrolit, duke lehtësuar lëvizjen e joneve dhe rrjedhën e energjisë elektrike.

5. Ruajtja e drurit:
– Kloruri i zinkut përdoret në trajtimet e ruajtjes së drurit për të mbrojtur kundër kalbjes së kërpudhave dhe infektimit nga insektet. Përdoret në impregnimin e drurit, duke ndihmuar në zgjatjen e jetëgjatësisë dhe qëndrueshmërisë së tij.

6. Deodorantë dhe antidjersë:
– Kloruri i zinkut është një përbërës i zakonshëm në deodorantët dhe antidjersë. Ndihmon në kontrollin e erës së trupit duke penguar rritjen e baktereve që shkaktojnë erën dhe duke reduktuar prodhimin e djersës.

7. Aplikimet dentare:
– Kloruri i zinkut përdoret në aplikime dentare, duke përfshirë shpëlarjet e gojës dhe produktet e kujdesit oral. Ndihmon në parandalimin dhe trajtimin e infeksioneve orale, gingivitit dhe erës së keqe të gojës për shkak të vetive të tij antimikrobike.

8. Flukset në saldim:
– Kloruri i zinkut përdoret si fluks në aplikimet e saldimit. Ndihmon në largimin e oksideve nga sipërfaqet metalike, duke mundësuar lagështim dhe rrjedhje më të mirë të saldimit gjatë procesit të bashkimit.

9. Analiza kimike:
– Kloruri i zinkut përdoret në teknika të ndryshme të analizave kimike. Mund të përdoret si një agjent precipitues, një reagent për analiza cilësore dhe sasiore dhe një burim i joneve të zinkut në metodat analitike.

10. Pastrimi industrial:
– Kloruri i zinkut përdoret në produktet dhe formulimet industriale të pastrimit. Ai vepron si një agjent pastrimi për heqjen e papastërtive, yndyrës dhe shtresave okside nga sipërfaqet dhe pajisjet metalike.

Kloruri i zinkut është një përbërës i gjithanshëm me aplikime të ndryshme në sektorë të ndryshëm. Vetitë e tij unike e bëjnë atë të vlefshëm në trajtimin e metaleve, ngjyrosjen e tekstilit, sintezën kimike, ruajtjen e drurit dhe industri të tjera të ndryshme. Duhet pasur kujdes në trajtimin dhe ruajtjen, pasi kloruri i zinkut mund të jetë gërryes dhe mund të shkaktojë irritim të lëkurës, syve dhe sistemit të frymëmarrjes. Duhet të ndiqen masat dhe udhëzimet e duhura të sigurisë kur punoni me këtë përbërje.

"Për çdo informacion, shkruani në WhatsApp: Gjithçka që ju nevojitet, në kohë reale, në një mesazh. Na kontaktoni dhe jemi gati të ju ndihmojmë."

Albania Distribution Chemicals